سیدهادی برهانی کارشناس و پژوهشگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تحلیلی عنوان کرد:

 

«نیروها و عواملی در کشور وجود دارد که مانع شکل گیری نگاهی واقع بینانه، عاقلانه و غیرمتعصبانه به روابط با عربستان است. برخی از این عوامل در سطح غیررسمی (جامعه) و برخی در سطح رسمی عمل می کنند. ملی گرایی افراطی عربهای عربستان را بزرگترین دشمن نژاد آریایی ایرانی بشمار می آورد. مذهب گرایی شیعی عربستان را بدترین دشمن شیعه می داند. این دو عامل در سطح اجتماع صاحب نفوذ و تاثیر می باشند.

 

دو عامل دیگر، ایدئولوژی حکومت و سیاست صدور انقلاب، بیشتر در سطح حکومت عمل می کنند اما ریشه های اجتماعی نیز دارند. استدلال اصلی این مقاله آن است که که حضور نیروها و عوامل فوق الذکر موجب شده است ایران - اعم ا ز دولت و ملت - به بدبینانه ترین شکل ممکن به عربستان و واقعیتهای آن بنگرد.

نگاه ایرانی به عربستان، در مقایسه با نگاه ایرانی به سایر ملتها و کشورهای جهان، رکوردی از بدبینی به موجودیت و ملیتی خارجی است.

این بدبینی ریشه دار موجب شده است واقعیتهای عربستان و تعاملات آن با ایران نه از طریق عقل و مصلحت و محاسبه سود و زیان که از طریق احساس، و هیجان و نفرت فهم شود. روشن است تا نیروهای مزبور بر روابط ایران-عربستان تاثیری تعیین کننده داشته باشند، نمی توان به برقراری آشتی حقیقی میان ایران و عربستان امیدوار بود. این نیروها مستمرا روایتهایی سیاه و بدبینانه از عربستان تولید می کنند که مانع قوت گرفتن هرگونه موضع مثبتی نسبت به روابط با عربستان در کشور می شود. »

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند