حسین انتظامی در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

عباس سلیمی ندیم در مراسم ختم دخترش

مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

مجتبی خامنه ای در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

حسی شرعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

غلامحسین الهام در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

مجتبی خامنه ای در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

سعید جلیلی در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

سعید جلیلی و مجتبی خامنه ای مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

مجتبی خامنه ای در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

مسعد ده نمکی در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

یاسر خامنه ای مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

علی ربیعی سخنگوی دولت در مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

عباس سلیمی ندیم در مراسم ختم دخترش

مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

یاسر خامنه ای مراسم ختم دختر عباس سلیمی نمین

این مطلب برایم مفید است
32 نفر این پست را پسندیده اند