براساس مشاهدات میدانی، محصولات ایران خودرو با کاهش میانگین یک میلیون تومان در قیمت همراه بود. 

10401312_461

این مطلب برایم مفید است