خبرگزاری فرانسه گزارش داد، ژان‌ ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه ضمن درخواست برای کاهش بحران در هنگ کنگ، اظهار کرد که فرانسه به مزایای وضعیت خودمختاری این سرزمین نسبت به مناطق دیگر چین اهمیت می‌دهد.

لودریان تأکید کرد که تمامی طرف‌های درگیر به ویژه مسؤولان هنگ‌کنگ می‌بایست مذاکراتی را برگزار کنند تا راه حل صلح‌آمیزی را برای این بحران پیدا کنند و به افزایش خشونت‌ها پایان دهند.

وی همچنین بیان کرد که احترام کامل تضمین‌های داده شده درباره آزادی‌های عمومی براساس وضعیت خودمختاری هنگ‌کنگ برای پاریس بسیار حائز اهمیت است.

در این بیانیه همچنین آمده است که قانون اساسی هنگ کنگ و اصل «یک کشور، دو سیستم» حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همچنین استقلال دستگاه قضا که برای جامعه و شکوفایی اقتصاد هنگ کنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است را ضمانت می‌کنند.

روز یکشنبه گذشته ۲۰ مرداد تعداد زیادی از نمایندگان فرانسه از «حزب جمهوری رو به جلو» نامه‌ای را امضا کردند که سکوت پاریس را زیر سوال می‌برد. یکی از نمایندگان امضاکننده این نامه اظهار کرد که نباید منتظر این بود که فاجعه بزرگی در هنگ کنگ رخ دهد تا پس از آن بخواهیم برای آن تأسف بخوریم و جامعه بین‌الملل باید با چین گفت‌وگو کند.

 

این مطلب برایم مفید است