به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار طلا، ارز و سکه سیر صعودی را در پیش گرفت اما دلار در صرافی ثبات قیمت و نیم و ربع سکه سیر نزولی را دنبال کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 24 مرداد 98

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۵۰۲ (یک هزار و پانصد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ آگوست ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۰۶ درصدی به ۱,۵۱۸ (یک هزار و پانصد و هجده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۵۱۸ ۱۶ ۱.۰۶ امروز
۱,۵۰۲ -۱۳ -۰.۹ روز قبل
۱,۵۱۶ ۲۰ ۱.۳۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۱۶,۰۰۰ (چهارصد و شانزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱۶,۰۰۰ ۴۰۰ ۰.۰۹ امروز
۴۱۵,۶۰۰ -۹۰۰ -۰.۲۲ روز قبل
۴۱۶,۵۰۰ ۶,۰۰۰ ۱.۴۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۵۵۴,۱۰۰ (پانصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد ) تومان به ۵۵۴,۷۰۰ (پانصد و پنجاه و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵۴,۷۰۰ ۶۰۰ ۰.۱ امروز
۵۵۴,۱۰۰ -۱,۲۰۰ -۰.۲۲ روز قبل
۵۵۵,۳۰۰ ۸,۰۰۰ ۱.۴۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۸۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱۱ امروز
۱,۷۹۸,۰۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۲۳ روز قبل
۱,۸۰۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۱.۳۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشد، دلار که روز قبل تا ۱۱,۷۰۰ (یازده هزار و هفتصد ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ آگوست ۲۰۱۹ - به ۱۱,۷۰۰ (یازده هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۷۰۰ ۰ ۰ امروز
۱۱,۷۰۰ ۹ ۰.۰۷ روز قبل
۱۱,۶۹۱ -۰.۰۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۶۹۰ (یازده هزار و ششصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو امروز با افزایش ۰.۰۵ درصدی، از ۱۳,۱۹۳ (سیزده هزار و یکصد و نود و سه ) تومان به ۱۳,۲۰۰ (سیزده هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۰۰ ۷ ۰.۰۵ امروز
۱۳,۱۹۳ ۳ ۰.۰۲ روز قبل
۱۳,۱۹۰ -۰.۰۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۱۴,۰۸۷ (چهارده هزار و هشتاد و هفت ) تومان به ۱۴,۱۷۲ (چهارده هزار و یکصد و هفتاد و دو) تومان رسید.

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز لاری گرجستان ۳,۹۹۵ (سه هزار و نهصد و نود و پنج ) تومان، درهم امارات ۳,۱۸۷ (سه هزار و یکصد و هشتاد و هفت ) تومان، لیر ترکیه ۲,۰۹۶ (دو هزار و نود و شش ) تومان، دلار کانادا ۸,۷۸۹ (هشت هزار و هفتصد و هشتاد و نه ) تومان، دلار استرالیا ۷,۹۲۷ (هفت هزار و نهصد و بیست و هفت ) تومان، فرانک سوئیس ۱۲,۰۲۹ (دوازده هزار و بیست و نه ) تومان، منات آذربایجان ۶,۸۷۰ (شش هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان، روبل روسیه ۱۷۶ (یکصد و هفتاد و شش ) تومان، بات تایلند ۳۷۹ (سیصد و هفتاد و نه ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۷۹۳ (دو هزار و هفتصد و نود و سه ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۰۷۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتاد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ آگوست ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۵۸ درصدی به ۴,۰۹۴,۰۰۰ (چهار میلیون و نود و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۹۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۰.۵۸ امروز
۴,۰۷۰,۰۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۱ روز قبل
۴,۰۷۴,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۱۸۵,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۴,۱۷۸,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۱۷۸,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۰.۳۱ امروز
۴,۱۶۵,۰۰۰ -۸,۰۰۰ -۰.۲ روز قبل
۴,۱۷۳,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۳۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۴۵ درصدی، از ۲,۱۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و هشت هزار) تومان به ۲,۱۸۸,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۷۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۳۸۹,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۹۶۹,۰۰۰ (نهصد و شصت و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است