متن پیام توکلی به شرح زیر است:

این مطلب برایم مفید است