شاید از نظر شما این تیتر کمی مضحک و غیرواقعی باشد اما اگر بخواهیم از زاویه ای دیگر نگاه کنیم می توان آن را  شکار جالب یک لحظه خاص توسط عکاسی طناز دانست که در ادامه مشاهده می کنید.

2223358_214

این مطلب برایم مفید است