با حکم مصطفی کاظمی مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران، علیرضا شکرایی به سمت رئیس دفتر شهردار تهران ( پیروز حناچی ) منصوب شد.

 

این مطلب برایم مفید است