وزیر خارجه پاکستان  با اشاره به قصد پاکستان در ارائه شکایت از هند به شورای امنیت اظهار کرد: در این ارتباط با مقامات چین رایزنی انجام شده تا این شکایت از هند با حمایت چین در شورای امنیت ثبت و بررسی شود.

وی در این باره افزود: کشورش در مقطع حساس کنونی به کمک شرکای چینی خود نیازمند است و چین حمایت کامل خود از پاکستان در ارتباط با کشمیر را اعلام کرده است.

وزیرخارجه پاکستان همچنین از تلاش برای جلب حمایت اندونزی و لهستان از اعضای غیردائم شورای امنیت برای حمایت از قطعنامه علیه هند در شورای امنیت خبر داده است.

این مطلب برایم مفید است