بر اساس رای کمیته انضباطی که در تاریخ 17 تیرماه از طریق سایت فدراسیون منتشر شده دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان به محرومیت تعلیقی از حضور تماشاگران خود در یک مسابقه محکوم شدند که در متن ابتدایی خبر منتشر شده اشاره ای به تعلیقی بودن این حکم نشده و در پی آن به همین صورت در کلیه رسانه ها منتشر گردیده است. پس از انتشار خبر ،روابط عمومی فدراسیون به سرعت حکم منتشره را اصلاح نموده و تعلیقی بودن محرومیت در خبر قید گردیده است.

 

با این وجود به دلیل اختلاف متن خبر با اخبار منتشر شده در رسانه ها متاسفانه سوء برداشتی در خصوص این اشتباه صورت گرفت.
بر همین اساس تصاویر رای صادره همچنین رای ابلاغ شده به دو باشگاه نیز که همراه با عبارت تعلیق می باشد (به تاریخ رای) مستندا به پیوست ارسال می گردد.

درحالیکه روابط عمومی فدراسیون فوتبال مدعی شده که پس از انتشار خبر در تاریخ ۱۷ تیر به سرعت حکم منتشره را اصلاح کرده اما این ادعا مورد نقد است چرا که تا امروز عنوان تعلیقی در این خبر وجود نداشت و مشخص نیست در صورت صحت ادعای روابط عمومی فدراسیون فوتبال چرا پس از اضافه شدن جمله «این محرومیت تعلیقی است» دوباره پاک شده است؟!

منبع: فدراسیون فوتبال
این مطلب برایم مفید است