به گزارش المسیره، سلسله عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه متجاوزان سعودی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی به تازگی عملیات جدیدی را علیه متجاوزان سعودی ترتیب دادند.

درهمین راستا، تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی یمن ۶ عنصر متجاوز سعودی را در جیزان از پای درآوردند.

 

این مطلب برایم مفید است