علت لغو این پرواز نقص فنی اعلام شده است.

 

این مطلب برایم مفید است