میرباقری معاون سیمای رسانه ملی: مزدک میرزایی هیچ چیز را با خود نبرده است؛ اگر در نظر بگیریم که آرشیو ما در صدا و سیما هزار باشد، او تنها یک هزارم درصد آن را با خود برده است.

 
این مطلب برایم مفید است