جدول زیر بهای انواع خودرو در بازار تهران را نشان می‌دهد. 

خودرو

این مطلب برایم مفید است