به دلیل اینکه تعدادی از صرافی های عضو پرونده های خود را تکمیل کنند نیاز است چند روز زمان بگذرد.

البته فعالیت بازار بصورت آزمایشی برای تعدادی از صراف ها آغاز شده و از ٢ روز قبل خرید و فروش واقعی ارز از سوی ٣٥ صرافی انجام می شود.

این درحالی است که قرار بود در آستانه عید قربان بازار متشکل ارزی تشکیل شود.

 

این مطلب برایم مفید است