ظریف گفت: هیچ کس در این روند به تنهایی تصمیم نمی گیرد و همه در این روند مشارکت خواهند داشت.  طی جلساتی  که در شورای امنیت ملی و دولت وجود دارد و در محذر مقام معظم رهبری اگر لازم باشد تصمیم گیری صورت می گیرد و بنده افتخار این را دارم تا قسمتی از این تصمیم گیری باشم.

 

همچنین ظریف به شایعات درباره حضورش در انتهابات ١٤٠٠ پایان داد و گفت می خواهید سند بگذارم؟

 

ظریف با خنده نسبت به طرح این مسائل گفت: بک بار در رسانه ملی عنوان کردم که نسبت به وظیفه خود آگاه هستم و با توجه به توانایی هایی که دارم این مسئولیت را بر عهده گرفتم و به خاطر انتخابات ۱۴۰۰ مانع کار فعلی ما نشوید.

 

این مطلب برایم مفید است