«رضا رحمانی» در سومین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران بیان کرد: اگر اتاق و بخش خصوصی در این شرایط سخت تحریم، پای کار نبودند با مشکل مواجه می شدیم و در این شرایط، توان بخش خصوصی پیشران اقتصاد کشور است.

وی فعال شدن تشکل‌ها و بخش خصوصی را از راهکارهای مقابله با تهاجم اقتصادی دانست و تصریح کرد: در روند فعالیت بخش خصوصی باید تسهیلاتی ایجاد شود و در این راستا باید نقش و جایگاه اتاق در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و پیگیری امور بیشتر شود.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه به بخش خصوصی نیاز داریم، اضافه کرد: ضروری است که این بخش پای کار بیاید و در شرایط تحریمی جدید باید بخش خصوصی پرچم را در دست بگیرد.

 

این مطلب برایم مفید است