امروز یکشنبه (۱۳ مرداد) ایان دیوید بیگز، سفیر استرالیا (در پایان ماموریت/خداحافظی)، خانم مندیپ او٫براین نماینده صندوق کودکان ملل متحد(تقدیم اعتبارنامه) و ا.ف.م اعظم سارکار سفیر جدید بنگلادش(تقدیم رونوشت استوارنامه) با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کردند.

سفیر جدید بنگلادش طی مراسمی استوارنامه خود را به ظریف تقدیم کرد

سفیر جدید بنگلادش طی مراسمی استوارنامه خود را به ظریف تقدیم کرد

این مطلب برایم مفید است