علی ربیعی سخنگوی دولت در بخشی از سخنرانی‌اش در نشست خبری با خبرنگاران، مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی را تشریح کرد.

او همچنین گفت که این اقدام، ارتباطی با نرخ تورم ندارد و تاثیری برای افزایش یا کاهش قیمت قدرت خرید مردم نخواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است