نشریه فرانکفورتر روندشاو  روز یکشنبه گزارش داد در حالی که بسیاری از مهاجران در آلمان می کوشند با گذراندن دوره های زبان و کسب مهارتهای ارتباطی، زودتر وارد بازار کار شوند، دولت این کشور با اعمال محدودیت های جدید، این روند را برای ایرانی ها، عراقی ها و سومالیایی ها دشوار تر کرده است.

بر این اساس از این پس اتباع این سه کشور با شرایط بسیار سخت تری قادر خواهند بود در دوره های آموزش آلمانی که با حمایت دولت برای مهاجران برگزار می شود، شرکت کنند.

وزارت کشور آلمان اعلام کرد با توجه به برآوردهای جدید، برای اتباع این سه کشور چشم انداز مناسبی برای ادامه حضور و فعالیت در آلمان تصور نمی شود.

آمارهای این وزارتخانه نشان می دهد احتمال این که ایرانی ها، عراقی ها و سومالیایی ها به شکلی منظم و طولانی در این کشور اروپایی بمانند، کاهش یافته است.

به این ترتیب دوره های مذکور که در چارچوب ایجاد همزیستی فرهنگی بین مهاجران و جامعه آلمان ترتیب داده شده تنها برای مهاجران سوریه و اریتره برگزار می شود.

این اقدام با تغییر بخش هایی از قوانین مهاجرت در آلمان انجام می شود. طبق قوانین جدید تنها گروهی از مهاجران که در مورد روند جذب آنها به بازار کار اطمینان وجود دارد مجاز به شرکت در دوره های زبان خواهند بود.

آمارهای جدید نشان می دهد آلمان دومین کشور مهاجرپذیر جهان بوده و در حال حاضر حدود ۵ میلیون مسلمان در آن زندگی می کنند.

این در حالی است که مهاجرت به این کشور در قلب اروپا پس از بحران خاورمیانه و وخامت اوضاع در سوریه و عراق طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ شدت گرفت به طوری که هم اکنون این کشور با بحران پناهندگان غیرقانونی مواجه شده است.

 

این مطلب برایم مفید است