کسری نوری گفت: ساعتی پیش دودی در طبقات بالایی ساختمان وزارت نفت منتشر شد که مسئولان ایمنی ساختمان همکاران را از ساختمان خارج کردند.

وی گفت: منشأ دود در کانال سیم‌های برق در طبقه منفی یک بود که بی درنگ با حضور مسئولان ایمنی از ادامه اتصال سیم‌ها و آتش گرفتن آن‌ها جلوگیری و تخلیه دود نیز از ساختمان انجام شد و همکاران هم در محل کار خود حضور پیدا کردند.

 

این مطلب برایم مفید است