این تصاویر گوشه‌ای از انواع پوشش‌های مختلف در این مناسک الهی است.

این مطلب برایم مفید است