تحلیل تازه خبرگزاری کیودو ژاپن از وضعیت بازار کار این کشور تا پایان ماه ژوئن نشان می‌دهد، ژاپن از نظر شغلی در وضعیت مناسبی قرار دارد و جای نگرانی بابت بیکاری در این کشور، دولتمردان ژاپنی باید به فکر یافتن نیروی کار جایگزین شاغلان سالخورده باشند.

نرخ بیکاری در ژاپن ۲.۳ درصد است و در این بین زنان با وجود مشارکت اقتصادی ۷۱.۳ درصدی با نرخ بیکاری دو درصدی رکورد تازه‌ای را ثبت کرده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن، در ماه ژوئن ۱.۶۱ میلیون نفر بیکار بوده‌اند که ۱۰هزار نفر کمتر از ماه قبل است. از این تعداد ۶۷۰هزار نفر به طور دواطلبانه شغل خود را ترک کرده اند و ۴۱۰هزار نفر نیز در جست‌و‌جوی کار بوده اند.

 

این مطلب برایم مفید است