فرید مدرسی در واکنش به تحریم ظریف از سوی آمریکا و خوشحالی مخالفان داخلی وزیر خارجه در مطلبی با تیتر «پیامی برای برادران انقلابی ام» در کانال تلگرامی اش نوشت: 

‌دیدم موج آفریدید، همراه با پمپئو و براندازان که استعفا دهد ظریف؛ یاران آقایان ‎جلیلی و ‎احمدی‌نژاد دشمن‌شادکن شدید.

مبارک است که ‎گروه‌ بی_داخلی برپا کردید.

برادرانه از سرآمدان رسانه‌ای انقلابی؛ چه با نام مستعار و چه غیرمستعار می‌خواهم مراقب باشند به نام آنان تمام نشود؛ چند توئیت.

این مطلب برایم مفید است