• این بازیکن تو کفشش «مرغ» داشت!

این مطلب برایم مفید است