حمد مازنی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«تحریم ⁧ظریف⁩ از یک سو نشانه درماندگی دولت عقب مانده ⁧ترامپ⁩ و از سوی دیگر نشانه این است که آمریکا صلاحیت میزبانی ملل متحد را ندارد. از ⁧رییس جمهور⁩ می‌خواهم در اجلاس سپتامبر ۲۰۱۹  پیشنهاد تغییر محل ⁧سازمان ملل متحد⁩ را مطرح کند.»

 

این مطلب برایم مفید است