در این دیدار، طرفین در مورد ضرورت مبارزه با تروریسم و گسترش حاکمیت دولت در سراسر خاک کشور، تحولات در شمال شرقی سوریه و ضرورت خروج نیروهای غیر قانونی خارجی از این منطقه، روند سیاسی سوریه و تشکیل کمیته قانون اساسی، ضرورت بازگشت آوارگان و تبادل بازداشت شدگان و ربوده  شدگان (بویژه مرحله چهارم آن که روز گذشته با مشارکت نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران و روسیه و ترکیه و سازمان ملل برگزار شد)، بحث و تبادل بعمل آوردند.

 

این مطلب برایم مفید است