وی تاکید کرد آمریکا به دنبال به فرسایش کشیدن همه توان عربستان و ویران کردن یمن است تا بتواند بر منطقه مسلط شود. 
الشامی همچنین گفت اکنون مرحله دوم پاسخ به متجاوزان را آغاز کردیم و در صورتی که تجاوزگری ها ادمه یابد، مرحله سوم هم آغاز خواهد شد. 

وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی گفت اگر عربستان به دنبال صلح باشد، ما دست خود را برای صلح دراز می کنیم و اگر تجاوزگری های آن ادامه یابد، پاسخ ما شامل همه اهداف در دسترس خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است