حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در واکنش به تحریم وزیر امور خارجه کشورمان، اظهار داشت: تحریم دکتر ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ، دلیل روشنی بر رفتار غیر معقول و غیرمتمدنانه سیاستمداران آمریکاست. ترامپ نه قادر به جنگ است و نه توانسته از مسیر تهدید ایران را وادار به مذاکره کند. تیم ترامپ به شدت دچار سرگیجه سیاسی شده اند و بی تردید انتهای این سرگیجه سقوط است.

 

این مطلب برایم مفید است