محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: ما می دانیم گفتگو و صلح خواهی تهدیدی برای موجودیت «تیم بی» است و از آنجا که دلیل تحریم من را سخنانم عنوان کرده اند، آیا مردم آمریکا به مجوز اوفک برای خواندن نوشته های من و یا گوش دادن به مصاحبه هایم نیاز دارند؟! 

 

این مطلب برایم مفید است