قیمت مسکن در خیابان مطهری به شرح زیر است:

قیمت مسکن در خیابان مطهری

این مطلب برایم مفید است