سردار احمد نوریان در گفت وگویی درخصوص مصاحبه اخیر این متهم و ادعای این که پلیس او را هدف ضرب و شتم قرارداده است، تصریح کرد: چنین مسئله ای نبوده است. در فیلم هایی هم که وجود دارد، ایشان در حال داد و فریاد با ماموران پلیس است، در شرایطی که ماموران در حال انجام وظیفه خود بر اساس قانون بودند.

سخنگوی ناجا با بیان این که برای ما تفاوتی ندارد چه کسی تخلف کرده باشد و حتما با آن برخورد خواهیم کرد، اظهار کرد: در این موضوع نیز، فرد همراه این خواننده اقلام ممنوعه همراه داشت و به همین دلیل، ماموران برای بررسی بیشتر او را به بخشی دیگر انتقال دادند که متاسفانه این خواننده رفتار نامناسبی از خود نشان داده است. با وجود این، من از پلیس فرودگاه خواستم فیلم های خود را به ما بدهند تا بررسی های بیشتری در این زمینه انجام شود اما بحث ضرب و شتم مطرح نبوده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است