فرماندار تهران در حاشیه مراسمی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص موسیقی خیابانی بر لزوم ضابطه مندی و قانون مند شدن تاکید داشته و هرگز کلامی در خصوص تکدی گری و مسائلی از این دست عنوان نکرده است.

این جریان سازی کذب در حالی انجام شده که هفته گذشته دیدار صمیمانه ای با شورای جوانان شهرستان تهران با حضور رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی انجام شد و در آن جلسه دغدغه های جوانان در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه دیگر مطرح و تبادل نظر شد.

فرمانداری تهران ضمن تاکید بر کذب بودن اظهارات نسبت داده شده به فرماندار تهران، همچنان بر ضابطه مند و قانونی شدن موسیقی خیابانی تاکید دارد.

این مطلب برایم مفید است