این مرد جوان با اسلحه شکاری مرتکب این جرم شده است و پلیس در حال بررسی موضوع است.

پسر ناخلف گرگانی مادرش را با اسلحه شکاری کشت

در تحقیقات مقدماتی پلیس، انگیزه این فرد از ارتکاب به این جرم، اختلافات شخصی و خانوادگی عنوان شده است.

این فرد دستگیر شده و تحت نظر پلیس است.

 

این مطلب برایم مفید است