«برند اِربل»، سفیر سابق آلمان در ایران به عنوان رییس جدید اینستکس برگزیده شد.

پیش از این پل فیشر ریاست اینستکس را بر عهده داشت.

 

این مطلب برایم مفید است