فتاح، رییس جدید بنیاد مستضعفان در توییتر خود نوشت:

عمدا از دانشکده خبر شروع کردیم تا خبرش به گوش همه برسد، عزم جدی است.

اموال مستضعفان دست هر مقام و منصبی باشد باید برگردد. مخلص و ارادتمند اهالی رسانه و دانشجویان عزیز هستیم. گفتیم فعلا ملاحظه و فک پلمپ کنند ولی مهلت تا پایان مرداد خواهد بود.

اینبار را ملاحظه کردیم ولی بعدا ملاحظه ای درکار نیست.امروز انتشار برخی تصاویر حکایت از پلمب شدن دانشکده خبر داشت.

فتاح، رییس جدید بنیاد مستضعفان: عمدا از دانشکده خبر شروع کردیم تا خبرش به گوش همه برسد، عزم جدی است/ اموال مستضعفان دست هر مقام و منصبی باشد باید برگردد

این مطلب برایم مفید است