بخشدار بخش وزینه سردشت گفت در این حادثه یک پسر ۴ ساله و یک دختر ۶ ساله جان خود را ازدست دادند 

مهدوی نیا افزود :همچنین در این حادثه یک دختر ۸ ساله زخمی شد 

او گفت : علت این حادثه در دست بررسی است 

 

این مطلب برایم مفید است