سایتهایی که اقدام به تبلیغات فروش مسکن می کنند دوباره نرخ ها را اعلام کردند.

بازگشت قیمت مسکن به سایت های فروش
این مطلب برایم مفید است