حسن کریمی، کارمندی که ۹ سالی در فدراسیون دوومیدانی مسئولیت پشتیبانی و تدارکات را داشت، با تصمیم مجید کیهانی برکنار شد، بدون اینکه  با او تسویه حساب شود. کریمی که به گفته خودش بعضی امور فدراسیون را اعتباری انجام می داده بعداز برکناری پیگیر تسویه حساب هایش با فدراسیون بوده اما به نتیجه نرسیده است.

او وقتی نتوانست با کیهانی مشکلش را حل کند، به بازرسی وزارت ورزش شکایت کرد که با پیگیری و بررسی، قرار شد فدراسیون مطالبات او را بدهد اما باز هم دست او خالی ماند و به همین خاطر به مراجع قضایی شکایت کرد. با شکایت او حساب های خالی فدراسیون مسدود شد و حکم توقیف خودرو کیهانی هم صادر شده است.

 

این مطلب برایم مفید است