حشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندان‌های استان تهران در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید مجتمع  که با حضور جمعی از مسئولین اداره کل زندان‌های استان و مسئولین مجتمع در ندامتگاه تهران بزرگ برگزار شد با اشاره به برنامه ریزی مدیران و مسئولین در ابعاد مختلف در جهت ارتقاء نظام زندانبانی اسلامی، مهمترین دغدغه های یک مدیر موفق را توجه به مباحث اصلاحی و تربیتی، اشتغال و حرفه آموزی، بهداشت و درمان و سایر خدمات برای مددجویان عنوان کرد.  

مدیر کل زندان‌های استان تهران در ادامه با اشاره به دغدغه های اصلی در سیستم زندانبانی، بر مسائلی همچون نظارت و کنترل فرایند کار، سازماندهی، لزوم مشارکت دیگر همکاران در فرایند تصمصم گیری و ... تاکید کرد.

حیات الغیب ابراز امیدواری کرد که تغییرات ایجاد شده در پیشبرد اهداف سازمان زندانها موثر واقع شده و گام مهمی در ادامه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی باشد.

در ادامه این مراسم مدیر کل زندان‌های استان با حضور در اندرزگاه‌ها به صورت حضوری با مددجویان دیدار کرد.

در سوابق و تجربیات مدیریتی مدیر جدید مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های استان تهران و مدیر بازداشتگاه اوین ثبت گردیده است.

 

این مطلب برایم مفید است