گابریل کالدرون در ادامه ارزیابی‌ها و بررسی‌های خود بر اساس تمرینات و بازی‌های دوستانه، سعید کریمی و ابوالفصل درویش‌وند را از فهرست بازیکنان فصل آینده کنار گذاشت.

این دو بازیکن برای تعیین وضعیت قرارداد و حرفه‌ای خود، به باشگاه مراجعه خواهند کرد.

 

این مطلب برایم مفید است