جدول زیر قیمت انواع خودروهای را نشان می دهد.  

خودروهای وارداتی

 

این مطلب برایم مفید است