یک اندیشکده آمریکایی در تحلیلی جمعه نوشته نفوذ منطقه‌ای ایران، علی‌رغم تحریم‌های آمریکا افزایش یافته است. 

این مطلب برایم مفید است