سیمون کانوی گفت: نخست‌وزیر جدید انگلیس عامدانه قصد دارد انگلیس را در مقابل اتحادیه اروپا قرار دهد و این سیاست وی تهاجمی است.

وی رویکرد بوریس جانسون را تهاجمی خواند و افزود: جانسون اساساً به دنبال رسیدن به توافق با هیچ کشوری نیست.

وزیر خارجه ایرلند در پایان نشست خود با وزیر امور ایرلندشمالی در دولت انگلیس تصریح کرد: رویکرد نخست‌وزیر جدید انگلیس رویکردی تهاجمی و مضر است و باید منتظر بود و دید که آیا در هفته‌های آینده تغییر خواهد کرد یا نه.

این مطلب برایم مفید است