فیلمی که ادعا می‌شود، انتحاری که خود را جلوی کعبه منفجر کرده است، صحت ندارد و فیلم مربوط به سال ۲۰۱۷  است.

خونریزی برای شخصی است که از بیماری مزمن رنج می برد و قبل از مرگ او استفراغ خون می کند

 

این مطلب برایم مفید است