به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز امروز هم به مانند روز گذشته با کاهش محسوس قیمت ها رو به رو شد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز سوم مرداد 98

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۴۲۱ (یک هزار و چهارصد و بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۲۵ جولای ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۱۷ درصدی به ۱,۴۲۳ (یک هزار و چهارصد و بیست و سه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۲۳ ۳ ۰.۱۷ امروز
۱,۴۲۱ ۶ ۰.۴ روز قبل
۱,۴۱۵ -۰.۶۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳۹۶,۹۰۰ (سیصد و نود و شش هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۶۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹۶,۹۰۰ -۶,۴۰۰ -۱.۶۲ امروز
۴۰۳,۳۰۰ -۱۳,۹۰۰ -۳.۴۵ روز قبل
۴۱۷,۲۰۰ ۸,۸۰۰ ۲.۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۱.۶۴ درصدی، از ۵۳۷,۸۰۰ (پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد ) تومان به ۵۲۹,۱۰۰ (پانصد و بیست و نه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲۹,۱۰۰ -۸,۷۰۰ -۱.۶۵ امروز
۵۳۷,۸۰۰ -۱۸,۴۰۰ -۳.۴۳ روز قبل
۵۵۶,۲۰۰ ۱۱,۷۰۰ ۲.۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۲۴۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۷۲۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۲۰,۰۰۰ -۲۴,۰۰۰ -۱.۴ امروز
۱,۷۴۴,۰۰۰ -۶۲,۰۰۰ -۳.۵۶ روز قبل
۱,۸۰۶,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰ ۲.۲۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، دلار که روز قبل تا ۱۲,۱۹۳ (دوازده هزار و یکصد و نود و سه ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۲۵ جولای ۲۰۱۹ - با کاهش ۲.۰۳ درصدی به ۱۱,۹۵۰ (یازده هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۵۰ -۲۴۳ -۲.۰۴ امروز
۱۲,۱۹۳ -۱۰۷ -۰.۸۸ روز قبل
۱۲,۳۰۰ ۴۰۰ ۳.۲۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۹۸۰ (یازده هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۸ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۱۳,۷۴۶ (سیزده هزار و هفتصد و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۷۴۶ -۲۰۲ -۱.۴۷ امروز
۱۳,۹۴۸ -۱۴۴ -۱.۰۴ روز قبل
۱۴,۰۹۲ ۲۹۲ ۲.۰۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۱.۲ درصدی، از ۱۵,۰۳۵ (پانزده هزار و سی و پنج ) تومان به ۱۴,۸۵۶ (چهارده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۳,۲۳۷ (سه هزار و دویست و سی و هفت ) تومان، لاری گرجستان ۴,۰۵۲ (چهار هزار و پنجاه و دو ) تومان، لیر ترکیه ۲,۰۷۶ (دو هزار و هفتاد و شش ) تومان، دلار کانادا ۹,۰۵۵ (نه هزار و پنجاه و پنج ) تومان، دلار استرالیا ۸,۲۸۵ (هشت هزار و دویست و هشتاد و پنج ) تومان، فرانک سوئیس ۱۲,۰۶۷ (دوازده هزار و شصت و هفت ) تومان، منات آذربایجان ۶,۹۹۵ (شش هزار و نهصد و نود و پنج ) تومان، روبل روسیه ۱۸۹ (یکصد و هشتاد و نه ) تومان، بات تایلند ۳۸۵ (سیصد و هشتاد و پنج ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۸۸۹ (دو هزار و هشتصد و هشتاد و نه ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۱۴۴,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۲۵ جولای ۲۰۱۹ - با کاهش ۴.۲۷ درصدی به ۳,۹۷۴,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۷۴,۰۰۰ -۱۷۰,۰۰۰ -۴.۲۸ امروز
۴,۱۴۴,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۳.۶۲ روز قبل
۴,۲۹۴,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲.۷۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۱۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴,۱۰۶,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۱۰۶,۰۰۰ -۵۴,۰۰۰ -۱.۳۲ امروز
۴,۱۶۰,۰۰۰ -۱۸۷,۰۰۰ -۴.۵ روز قبل
۴,۳۴۷,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۱.۶۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۲۸۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۴۶۹,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و شصت و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۹۶۹,۰۰۰ (نهصد و شصت و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۳ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند