دو نفر از این افراد به بیمارستان منتقل شده و نفر دیگر هم سرپایی مداوا شد. در این حادثه ۵ نفر شتر نیز تلف شدند.

این مطلب برایم مفید است