بعد از عادل، مزدک هم از تلویزیون پرید!

این مطلب برایم مفید است