پس از مدت‌ها بالاخره کمیته انضباطی فدراسیون درباره ماشین های آسیب دیده پس از پایان دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان در پارکینگ ورزشگاه نقش جهان احکام خود را صادر کرد. درباره شکایات ارجاع داده شده به کمیته انضباطی آمده است:

۱- محسن میرزا ابوالقاسم غرب باشی دایر بر مطالبه مبلغ ۴۰ میلیون ریال خسارت وارده به اتومبیل تیبا مدل ۹۳ به شماره انتظامی  ۸۸-  ۷۵۴ ه ۷۱ و مبلغ ۶۰ میلیون ریال از بابت سرقت یک عدد لپ تاپ مدل X۵۵۰ ایسوس

 ۲- محمدولی جعفری دایر بر مطالبه مبلغ ۷۰ میلیون ریال خسارت وارده به اتومبیل پژو ۲۰۶ مدل ۸۳ به شماره انتظامی  ۲۲- ۳۸۱ ل ۴۴ و مبلغ ۵/۴۷۰/۰۰۰ریال از بابت هزینه کارشناسی

 ۳- مهدی زارع اردستانی دایر بر مطالبه مبلغ ۳۹۰ میلیون ریال خسارت وارده به اتومبیل پژو ۲۰۶ مدل ۹۱ به شماره انتظامی ۲۰- ۴۳۲ د ۵۷ و مبلغ ۱۰۵ میلیون ریال خسارت وارده به لنز دوربین

 ۴- اکبر کریمی دایر بر مطالبه مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال خسارت وارده به اتومبیل رنو L۹۰  مدل ۹۵ به شماره انتظامی ۶۶-۸۱۷ م ۹۶ و مبلغ ۷۰ میلیون ریال بابت وسایل به سرقت رفته است.

 ۵- محمد ستاری مطالبه مبلغ ۵۰ میلیون ریال از بابت وسایل به سرقت رفته است.

 ۶ –ساعد آقا بالازاده ششکلانی دایر بر مطالبه مبلغ ۵۶۲/۷۸۰/۰۰۰ریال خسارت وارده به اتومبیل هیوندای ولستر مدل ۲۰۱۶ به شماره انتظامی ۲۰- ۹۴۲ج ۱۵ علیه باشگاه سپاهان اصفهان مبنی بر ایراد خسارت پس از بازی تیمهای سپاهان و پرسپولیس از سری مسابقات جام حذفی از سوی تماشاگران و هواداران منتسب به تیم سپاهان به آنها با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت  شکات ، اسناد مالکیت ابرازی مربوط به خودروهای مورد بهره برداری شکات ، گزارشهای تنظیمی از سوی مرجع انتظامی ، نظریه های کارشناسی ابرازی در پرونده های تامین دلیل صورت گرفته از وضعیت خودروهای خسارت دیده ، دفاعیات باشگاه سپاهان که مکان ایراد خسارت را خارج از ورزشگاه و توسط افراد نامعلوم اعلام نموده که با عنایت به صدر ماده ۸۷ از مقررات انضباطی رسیدگی به ایراد خسارت وارده مقید به مکان خاصی نگردیده و وارد نمودن خسارت اعم از قبل ، در جریان مسابقه و یا بعد از آن بعنوان تخلف محسوب و قابلیت رسیدگی را دارا می باشد و بر همین اساس این دفاعیات بلاوجه تلقی می گردد و استشهادیه تنظیمی و سایر قرائن و امارت موجود در پرونده ایراد خسارت به میزان ۴۰میلیون ریال به آقای محمد میرزا ابوالقاسم غرب باشی ، به میزان ۷۰ میلیون ریال به آقای محمد ولی جعفری ، به میزان ۴۹۵ میلیون ریال به آقای مهدی زارع اردستانی ، به میزان ۴۵۰ میلیون ریال  به آقای اکبر کریمی که تماماً بعنوان خبرنگار و به منظور پوشش خبری مسابقه حضور داشته و به میزان ۵۶۲/۷۸۰/۰۰۰ میلیون ریال  به  آقای ساعد آقا بالازاده ششکلانی که بعنوان تماشاگر در محل حاضر بوده از سوی هواداران منتسب به باشگاه سپاهان اصفهان به آنها از سوی کمیته انضباطی محرز و مسلم تشخیص و بر همین اساس مستند به بند ۳ ماده ۸۷ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ و با رعایت مقررات مواد ۸۵ و ۸۶ از این مقررات که مسئولیت رفتار تماشاگران را بر عهده باشگاه مربوطه قرار داده است باشگاه سپاهان به جبران خسارت به میزان اعلامی مذکور در حق شکات محکوم می گردد . ضمناً در خصوص هزینه دادرسی مورد مطالبه آقای محمد ولی جعفری این مبلغ به صورت مجزا قابل مطالبه در مرجع ذیصلاح بوده و همچنین در خصوص مبالغ مورد مطالبه از سوی آقایان محسن میرزا ابوالقاسم غرب باشی ، اکبر کریمی و محمد ستاری در رابطه با اموال به سرقت رفته اعلامی صرفنظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت این کمیته قرار دارد قابل شکایت در نزد مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود در رابطه با مجازات انضباطی باشگاه سپاهان نیز با توجه به تعیین مجازات قبلی از سوی کمیته انضباطی در اینخصوص موضوع منتفی می باشد.

این رأی ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته محترم استیناف می باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند