طرفداران ترامپ در کنگره هم جیم شدند!

این مطلب برایم مفید است